Wyniki XI Płockich Konfrontacji Gitarowych, Płock 17 maja 2019

Przedstawiamy wyniki XI Płockich Konfrontacji Gitarowych, które odbyły się 17 maja 2019 roku Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku. Obradowało jury w składzie: Grzegorz Kapołka, Krzysztof Misiak, Roman Kusy.